رفتن به بالا
تلفن : 021-22215818

باند دوم محور کنارگذر شاهرود | شرکت سداد


مشخصات پروژه


تاریخ شروع : 1385
تاریخ پایان : 1390
دسته بندی : راه سازی -
ویژگی ها : 1 دستگاه پل 22 × 1 + 14 × 2 - 1 دستگاه پل 22 × 1 1دستگاه پل 20 × 1 + 15 × 2 1 دستگاه پل 18 × 2 - 1دستگاه پل 15 × 1 2 دستگاه پل 12 × 1 - 1 دستگاه پل 12 × 2
لینک :
توضیحات : بیش از 1880 متر دیوارسازی