رفتن به بالا
تلفن : 021-22215818

متمم دو باند دوم محور گدوک - پل سفید | شرکت سداد


مشخصات پروژه


تاریخ شروع : 1393
تاریخ پایان : 1395
دسته بندی : بزرگراه - راه سازی -
ویژگی ها : تکمیل قرارداد اولیه
لینک :
توضیحات : تکمیل تونل ورسک