رفتن به بالا
تلفن : 021-22215818

متمم باند دوم محور گدوک - پل سفید | شرکت سداد


مشخصات پروژه


تاریخ شروع : 1390
تاریخ پایان : 1395
دسته بندی : بزرگراه - راه سازی -
ویژگی ها :
لینک :
توضیحات : تکمیل قرارداد اولیه