رفتن به بالا
تلفن : 021-22215818

متمم باند دوم محور دامغان - شاهرود | شرکت سداد


مشخصات پروژه


تاریخ شروع : 1386
تاریخ پایان : 1390
دسته بندی : راه سازی -
ویژگی ها : 1دستگاه پل 20 × 1 - 2دستگاه پل 16 × 2
لینک :
توضیحات : بیش از 1600 متر دیوارسازی