رفتن به بالا
تلفن : 021-22215818

قطعه 7 راه آهن مشهد - بافق | شرکت سداد


مشخصات پروژه


تاریخ شروع : 1379
تاریخ پایان : 1383
دسته بندی : راه سازی -
ویژگی ها : 10 دستگاه پل 10 × 1 - 1دستگاه پل 25 × 3
لینک :
توضیحات : بیش از نهصد متر دیوارسازی