رفتن به بالا
تلفن : 021-22215818

قطعه 3 الف راه آهن قزوین- رشت | شرکت سداد


مشخصات پروژه


تاریخ شروع : 1385
تاریخ پایان : 1393
دسته بندی : راه سازی -
ویژگی ها : 1 دستگاه پل 20 × 2 - 1 دستگاه پل 20 × 8 ، 1 دستگاه پل 24 × 3 بیش از 1700 متر دیوارسازی پل 17 دهانه شاهرود بطول 595 متر شامل 9 دهانه 15 متری+ 2 دهانه 50 متری+ 6 دهانه 60 متری
لینک :
توضیحات : 2 دستگاه تونل بطولهای 375 متر و 405 متر