رفتن به بالا
تلفن : 021-22215818

قطعه سوم میمه - سلفچگان | شرکت سداد


مشخصات پروژه


تاریخ شروع : 1371
تاریخ پایان : 1375
دسته بندی : راه سازی -
ویژگی ها : 1دستگاه پل 20 × 1
لینک :
توضیحات :