رفتن به بالا
تلفن : 021-22215818

قطعه دوم میمه - سلفچگان | شرکت سداد


مشخصات پروژه


تاریخ شروع : 1370
تاریخ پایان : 1375
دسته بندی : راه سازی -
ویژگی ها : دو دستگاه پل 10 × 1
لینک :
توضیحات :