رفتن به بالا
تلفن : 021-22215818

قطعه اول خط دوم راه آهن کرج-قزوین | شرکت سداد


مشخصات پروژه


تاریخ شروع : 1393
تاریخ پایان :
دسته بندی : راه سازی -
ویژگی ها : یک دستگاه 12 * 3 - دو دستگاه 12 * 1 دو دستگاه 17 * 1 دو دستگاه 11 * 1
لینک :
توضیحات :