رفتن به بالا
تلفن : 021-22215818

بخش اول آزادراه منجیل - رودبار | شرکت سداد


مشخصات پروژه


تاریخ شروع : 1393
تاریخ پایان : 1395
دسته بندی : آزادراه -
ویژگی ها : یک دستگاه پل 40 * 2 + 25 * 2 یک دستگاه پل 55 + 58 + 68 یک دستگاه پل 40 * 3 - یک دستگاه پل 40 * 2 + 25 *
لینک :
توضیحات : پنج دستگاه تونل به طول 3 کیلومتر

پروژه های مرتبط