رفتن به بالا
تلفن : 021-22215818

بخش اول آزادراه منجیل - رودبار | شرکت سداد


مشخصات پروژه


تاریخ شروع : 1393
تاریخ پایان : 1395
دسته بندی : راه سازی -
ویژگی ها : یک دستگاه پل 40 * 2 + 25 * 2 یک دستگاه پل 55 + 58 + 68 یک دستگاه پل 40 * 3 - یک دستگاه پل 40 * 2 + 25 *
لینک :
توضیحات : پنج دستگاه تونل به طول 3 کیلومتر

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sedad/public_html/wp-content/themes/Sedad-NorvanGroup/inc/template/portfolio-slider.php on line 6