رفتن به بالا
تلفن : 021-22215818

باند دوم محور گدوک - پل سفید | شرکت سداد


مشخصات پروژه


تاریخ شروع : 1383
تاریخ پایان :
دسته بندی : بزرگراه - راه سازی -
ویژگی ها : 2دستگاه پل 10 × 1 ، 1دستگاه پل 15 × 1 2دستگاه پل 20 × 1
لینک :
توضیحات : دستگاه تونل به طولهای 732 متر و 320 متر بیش از 19.000 متر دیارسازی