رفتن به بالا
تلفن : 021-22215818

باند دوم محور دامغان - شاهرود | شرکت سداد


مشخصات پروژه


تاریخ شروع : 1381
تاریخ پایان : 1386
دسته بندی : راه سازی -
ویژگی ها : 2دستگاه پل 20 × 2
لینک :
توضیحات : بیش از 2600 متر دیوارسازی